Disclaimer van LeaseAanvragen

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster. Leaseaanvragen.nl probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Teksten en tarieven op de site

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

Externe informatie

Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert op deze site, vragen we u persoonlijke gegevens in te vullen. Wij geven deze informatie nooit aan derden door, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie wordt alleen op deze site gebruikt in verband met onze services.

Doel van verwerking persoongegevens

Indien u ons uw persoonlijke gegevens toevertrouwt worden deze in onze database opgenomen en worden ze verwerkt om u te informeren over onze dienstverlening, aanbiedingen en acties. Indien u niet geïnformeerd wilt worden door Leaseaanvragen.nl kunt u deze link gebruiken om u af te melden.

Cookies

Om u een optimale service aan te bieden, kunnen we gebruik maken van cookies. Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u laat weten wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Linken naar deze site 

Het is de gebruiker van de website van http://www.Leaseaanvragen.nl toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een koppeling aan te brengen naar deze website.

 

Copyright © 2020 leaseaanvragen.nl h.o.d.n. Lease Motive B.V.  Alle rechten voorbehouden.

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootste mogelijke zorgvuldigheid betracht. Ondanks alle zorg die is besteed aan de samenstelling van deze website kan Leaseaanvragen.nl geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid van de inhoud van deze website.

Niets uit de tekst van grafische voorstellingen van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Leaseaanvragen.nl worden overgenomen.

Copyright © 2020 leaseaanvragen.nl h.o.d.n. Lease Motive B.V.  Alle rechten voorbehouden.

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootste mogelijke zorgvuldigheid betracht. Ondanks alle zorg die is besteed aan de samenstelling van deze website kan Leaseaanvragen.nl geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid van de inhoud van deze website.

Niets uit de tekst van grafische voorstellingen van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Leaseaanvragen.nl worden overgenomen.