Wat is financial lease en wat zijn de voordelen?

Wat is financial lease?

Wens je een nieuwe of jong gebruikte personenauto, bedrijfswagen, truck of motor aan te schaffen, maar je behoudt graag financiële ruimte om te investeren, dan is Financial Lease (on balance) interessant.

Financial lease is een leasevorm waarbij het voertuig alleen juridisch gezien eigendom van de kredietverstrekker blijft. Bij Financial Lease ben je economisch eigenaar en zo ook verantwoordelijk voor ROB (reparatie, onderhoud en banden) en eventuele waardevermindering.

Financial Lease bij LeaseAanvragen

Er is sprake van financial lease als de leasemaatschappij de investering van een bepaald goed op zich neemt. Financial lease is eigenlijk een vorm van lenen. Je leent het geld voor bijvoorbeeld een auto als het ware van een leasemaatschappij. De leasemaatschappij doet de investering voor jou en betaalt dus de auto. Vervolgens zul jij als ondernemer de lening terugbetalen aan de leasemaatschappij.

Bij financial lease zijn in tegenstelling tot bijvoorbeeld full operational lease, niet alle gebruikskosten van het goed opgenomen in het leasebedrag dat je als ondernemer betaalt. Als ondernemer zul je, in het geval van financial lease, nog wel kosten voor onderhoud, reparaties of verzekeringen moeten maken. In het geval van financial lease heeft de leasemaatschappij bijvoorbeeld de investering van een auto op zich genomen. De auto komt in jouw bezit en je zult als ondernemer de lening terug moeten betalen aan de leasemaatschappij. Deze kosten zal je over een bepaald termijn moeten terugbetalen, de leasetermijn. Bovendien zal de leasemaatschappij hierbij rente vragen, naast de aflossing van de lening.

Omdat een leasemaatschappij er bij financial lease zeker van wil zijn dat de lening terug wordt betaald, wordt altijd een bepaald goed als onderpand genomen. Mocht je als ondernemer de lening niet meer terug kunnen betalen, dan kan de leasemaatschappij beslag leggen op het onderpand. Na de complete afbetaling van de lening (inclusief rente) word je als ondernemer juridisch gezien eigenaar van de auto. Het leasebedrag is in het geval van financial lease eigenlijk een aflossingsbedrag (inclusief rente). Het leasebedrag is uiteraard afhankelijk van de hoogte van de lening.

Met de leasemaatschappij kun je afstemmen over welk termijn je de lening wilt terugbetalen. Omdat er bij financial lease sprake is van economisch eigendom voor jou als ondernemer, zal het goed ook op de balans worden geplaatst. De aanschaf is gefinancierd en wordt dus als vreemd vermogen opgenomen op de balans.

Je liquiditeitspositie blijft door de financial lease in stand. De vermogenspositie van de onderneming wijzigt wel, omdat er sprake is van vreemd vermogen. Het voordeel dat het goed via financial lease op de balans terecht komt, is dat je als ondernemer gebruik kan maken van investeringsaftrek en fiscaal vriendelijk mag afschrijven op de aanschaf.

Voordelen financial lease

  • Volledige financiering van het goed mogelijk.
  • Het goed wordt opgenomen op de balans, waardoor afschrijvingen op het goed gedaan mogen worden.
  • Omdat het goed op de balans staat, mag gebruik worden gemaakt van investeringsaftrek.
  • De aanschaf van het goed heeft geen invloed op de liquiditeitspositie van de onderneming.
  • Kosten voor onderhoud, reparaties en verzekeringen zelf in de hand.
  • Zekerheid omtrent eigendom aan het einde van de leaseovereenkomst.

Lease aanvragen = voorstel op maat krijgen

Het afsluiten van jouw leasecontract gaat snel en eenvoudig!

Bereken jouw leasetermijn Contact